Το Φροντιστήριο

Tο Φροντιστήριο ΒΑΡΥΤΗΤΑ ιδρύθηκε το 2004 από τον Φυσικό Νεκτάριο Χονδράκη με κύριο στόχο την απαίτηση για παροχή Ποιότητας κατά την Εκπαιδευτική διαδικασία σε συνάρτηση με την Ελαχιστοποίηση του Κόστους.

Από την αρχή της λειτουργίας μας επιμείναμε στην δημιουργία τετραμελών τμημάτων ανάλογα των δυνατοτήτων των μαθητών. Στα τμήματα αυτά είναι δυνατή η εξατομικευμένη διδασκαλία. Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της διδασκαλίας το μάθημα γίνεται με την συνεχή αλληλεπίδραση μαθητή - καθηγητή σε ατομικό επίπεδο.

Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε άμεσα κατά πόσο έχει γίνει κατανοητή η διδαχθείσα ύλη καθώς και να εντοπίζουμε τις τυχόν αδυναμίες που έχει κάποιος μαθητής και να τις καλύπτουμε.

Σκοπός του τρόπου διδασκαλίας και της δομής των τμημάτων, είναι οι μαθητές να ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική ώρα έχοντας κατανοήσει και αφομοιώσει το μάθημα σε μεγάλο βαθμό.

Στο Φροντιστήριο μας προσέχουμε ιδιαίτερα ώστε οι μαθητές να ακολουθούν την ροή των μαθημάτων και να μην μένουν πίσω στο διάβασμα τους. Έτσι τα παιδιά δεν καταφεύγουν στην αναζήτηση ιδιαιτέρων μαθημάτων, στο μέσον της χρόνιας, πράγμα που θα επιβάρυνε τον οικογενειακό προϋπολογισμό και θα δημιουργούσε αναστάτωση, για την εκ νέου και πολλές φορές εξαρχής διδασκαλία ενός μαθήματος.

Στο Φροντιστήριο μας υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων είτε μεμονωμένων μαθημάτων.