Το Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

-Καινοτόμο
-Με Γνώμονα την μέγιστη εκμετάλλευση του χρόνου των μαθητών
-Με στόχους
-Με συνεχή αμφίδρομη αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου
-Ευέλικτο
-Σχεδιασμένο για να καλύπτει μελλοντικές απαιτήσεις

Μαθήματα Γ' Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Βιολογία Προσανατολισμού 4 ώρες
Βιολογία Γενικής 1 ώρα
Μαθηματικά Γενικής 3 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 3 ώρες
Μαθήματα Β' Λυκείου
Άλγεβρα 2 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2 ώρες
Φυσική Γενικής 2 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Μαθήματα Α' Λυκείου
Άλγεβρα 3 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Γυμνάσιο
Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία 5 ώρες