Νέο Εξεταστικό Σύστημα

Το νέο εξεταστικό σύστημα πανελληνίων

Όμαδες Προσανατολισμού

Το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστημια και ΤΕΙ αλλάζει για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ομάδες προσανατολισμού και εξετάζονται πανελλαδικά σε 4 ή 5 μαθήματα.

Ομάδες προσανατολισμού:

Στη Β' Λυκείου οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι μόνο δύο: Θετικών και Ανθρωπισιτκών Σπουδών. Ο Μαθητής μπορεί στη Γ' Λυκείου είτε να συνεχίσει στην ίδια ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ήταν, είτε, αν επιθυμεί, να επιλέξει την ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Επιστημονικά Πεδία

Οι επιλογές εξέτασης ενός υποψηφίου μπορεί να είναι:

   -είτε να εξεταστεί σε τέσσερα μαθήματα δηλώνοντας σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου

   -είτε να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές σε δύο Επιστημονικά Πεδία.

- Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει 3 κοινά μαθήματα

- Δύο από τα τέσσετα ή πέντε μαθήματα έχουν αυξημένη βαρύτητα και μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των τελικών μορίων.

Με τέσσερα μαθήματα, το τέταρτο μάθημα μπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε άλλο Επιστημονικό Πεδίο (Η επιλογή της Βιολογίας γενικής παιδείας ως τεταρτο ή πεμπτο μαθημά, από τις ομάδες Ανθρωπιστικών Σπουδων και Οικονομίας & Πληροφορικής για εισαγωγή στις επιστήμες υγείας, εχεί σε συντελεστή μειωμένης βαρύτητας στη Βιολογία και τη Νεοελληνική γλώσσα και δεν συνιστάται μιας και είναι προτιμότερη η επιλογή της Θετικής ομάδας προσανατολισμού).

Σε περίπτωση εξέτασης πέντε μαθημάτων ο μαθητής επιλέγει και ένα πέμπτο μάθημα που θα συνυπολογιστεί έναντι του τέταρτου για κάποιο άλλο Επιστημονικό Πεδίο. Το σύνολο των μορίων θα είναι διαφορετικό για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία ανάλογα τη βαθμολογία στο μάθημα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο επιστημονικά πεδία και τη διαφορά λόγω διαφορετικών μαθημάτων βαρύτητας.

-Κάποια τμήματα επίσης απαιτούν την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, όπως Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, Ξένη γλώσσα, κ.α ή σε αθλήματα

Δείτε τις Σχολές ανά επιστημονικό πεδίο - Σχολές οι οποίες έχουν αλλάξει επιστημονικό πεδίο - Σχολές που απαιτούν ειδικά μαθήματα.

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Πεδίο και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας
Επιστημονικά Πεδία Ομάδες Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ανθρωπιστικών Σπουδών
1o Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες 1. Αρχαιά Ελληνικά (1,3)
2. Ιστορία (0,7)
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Λατινικά
2o Τεχνολογικές και Θετικές Επιστήμες 1. Μαθηματικά (1,3)
2. Φυσική (0,7)
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Χημεία
3o Επιστήμες Υγείας και Ζωής 1. Βιολογία (1,3)
2. Χημεία (0,7)
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Φυσική
1. Μαθηματικά
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών
3. Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
4. Βιολογία (γ.π) (0,9)
1. Αρχαιά Ελληνικά
2. Ιστορία
3. Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
3. Βιολογία (γ.π) (0,9)
4o Παιδαγωγικές Επιστήμες 1. Φυσική
2. Χημεία
3. Νεοελληνική Γλώσσα (1,3)
4. Ιστορία (γ.π) (0,7)
1. Μαθηματικά
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών
3. Νεοελληνική Γλώσσα (1,3)
4. Ιστορία (γ.π) (0,7)
1. Αρχαιά Ελληνικά
2. Ιστορία
3. Νεοελληνική Γλώσσα (1,3)
4. Μαθηματικά (γ.π) (0,7)
5o Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής 1. Μαθηματικά (1,3)
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (0,7)
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Ανάπτυξη Εφαρμογών