Οργάνωση

Οργάνωση

● Στο Φροντιστήριο μας δίνουμε ιδιαίτερη "ΒΑΡΥΤΗΤΑ" στην δομή - ομοιογένεια των τμημάτων και στο πλήθος των μαθητών σε αυτά. Για το λόγο αυτό τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 μαθητές) και συμπληρώνονται μετά από αξιολόγηση των μαθητών.

● Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με την οικογένεια.

● Ορίζουμε υπεύθυνο καθηγητή σε κάθε τμήμα, ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε μαθητή χωριστά.

● Επιβάλλουμε την καθημερινή προφορική εξέταση, τα σύντομα τακτά tests και τα εβδομαδιαία διαγωνίσματα, επειδή όχι μόνο δεν αφήνουν περιθώρια χαλάρωσης αλλά προτρέπουν τους μαθητές για περαιτέρω μελέτη.

●Συντάσσουμε μηνιαία έκθεση προόδου και συζητάμε με τον ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα της.

● Προσφέρουμε ολοκληρωμένες σημειώσεις και ακολουθούμε με αυστηρότητα την εκπαιδευτική διαδικασία.

● Αναθέτουμε πλήθος ερωτήσεων στο e-class ενδιάμεσα των μαθημάτων για την εξασκηση των μαθητών, και επιλύουμε τυχόν απορίες μέσω αυτού.