Ενημέρωση Γονέων και Πρόοδος

Ενημέρωση Γονέων και πρόοδος

Εκτός από τη μηνιαία έκθεση προόδου την οποία συντάσσουμε, είμαστε διαρκώς στη διάθεση των γονέων να τους ενημερώνουμε για την ακριβή κατάσταση του μαθητή σε κάθε μάθημα, στις ασκήσεις και τα διαγωνίσματα και τη παρουσία του στη τάξη.

Επίσης οι γονείς μπορούν ανά πάσα στιγμή μέσω του e-class να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις του μαθητή στα διαγωνίσματα και στις εβδομαδιαίες ασκήσεις.