Διδασκαλία

Η Διδασκαλία

Η διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και Βιολογίας, υλοποιείται σε μεγάλο μέρος με χρήση Η/Υ.

(παραδείγματα Φυσικής)

Η αφομοίωση των εννοιών πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση του μαθητή με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αποτέλεσμα του τρόπου οργάνωσης της διδασκαλίας είναι οι μαθητές με το τέλος του μαθήματος να έχουν κατανοήσει την ύλη που διδάχθηκαν και να έχουν μάθει το μεγαλύτερο μέρος της.

Η καθημερινή εξέταση και τα εβδομαδιαία διαγωνίσματα είναι το κλειδι για τον έλεγχο της ΜΑΘΗΣΗΣ. Αυτό μας βοηθάει στην αναπροσαρμογή της διδασκαλίας και στην ατομική προσέγγιση των μαθητών.

Στο Φροντιστήριο μας πιστεύουμε ότι με την καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη, το μεθοδικό διάβασμα και την συνεργασία το μοναδικό αποτέλεσμα είναι η ΕΠΙΤΥΧΙΑ.