Είσοδος

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Βαρύτητα

Διεύθυνση Σπουδών: Νεκτάριος Χονδράκης

Κ. Χιωτάκη 7, 1oς Όροφος, Χανιά

Επικοινωνία:Τηλ. 28210 86.85.1 (86-85=1)

email: gravity.edu@yahoo.com

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
All Rights Reserved