Χώροι Εκπαίδευσης

Το περιβάλλον διδασκαλίας

Bootstrap Slider

Οι χώροι μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές για να προσφέρουν ένα ευχάριστο και κατάλληλο περιβάλλον διδασκαλίας. Η θέση του φροντιστηρίου στο κέντρο της πόλης βοηθάει την εύκολη πρόσβαση από όλους τους μαθητές.