Συνεργάτες

Συνεργάτες Καθηγητές

Οι συνεργάτες μας αποτελούν τους πλέον καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, με χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση και πλούσιο ιστορικό. Δίνουνε πάντοτε βαρύτητα στην εμπέδωση του μαθήματος απο τους μαθητές, στην απόδοση τους, στην επανάληψη και στη μορφη των διαγωνισμάτων. Επίσης καλλιεργούμε πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μαθητή και καθηγητή αλλά και μεταξύ των μαθητών.

Φυσική: Νεκτάριος Χονδράκης

Μαθηματικά: Γιάννης Mανωλουδάκης

Βιολογία: Αργυρώ Κλίνη

Χημεία: Στέλιος Παπαδάκης

Φιλολογικά: Καλή Φτούλη

Πληροφορική: Θωμάς Γιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Νίκη Κοκκινάκη