Συνεργάτες

Συνεργάτες Καθηγητές

Το δυναμικό του φροντιστηρίου αποτελείται από καθηγητές - συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι με την πολύχρονη διδακτική εμπειρία τους και την συνεχιζόμενη κατάρτιση τους βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο διδακτικής επάρκειας.
Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπέδωση του μαθήματος κατά την παράδοση, πραγματοποιούν δωρεάν επαναληπτικά μαθήματα και ελέγχουν τη μάθηση με τακτικά διαγωνίσματα.
Καλλιεργούν δε, πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μαθητή και καθηγητή αλλά και μεταξύ των μαθητών.